Bosznia-Hercegovina budapesti nagykövetének köszönete a Máltai Lovagrend (KMFAP) árvíz idején nyújtott segítségéért

Hatalmas árvíz sújtotta idén tavasszal Bosznia Hercegovina területének 1/3-át. Az évszázad természeti katasztrófája 23 ember halálát követelte, 78 település került víz alá, 75 ezer otthon szenvedett komoly károkat, s 950 ezer ember (a lakosság negyede) maradt fedél nélkül, illetve 230 iskola és kórház semmisült meg. Egyes régiókban egy nap alatt több eső esett, mint egész évben, s ilyenkor 8-10 méterrel emelkedett meg a víz szintje, egyes városokban a víz az épületek harmadik emeletéig ért. A komoly nemzetközi segítség ellenére Bosznia-Hercegovina hosszú távra kiható kárt szenvedett gazdasági és politikai vonatkozásban.

A károsultak megsegítésében, a károk elhárításában nemzetközi segítséget kért és kapott az ország. A kormányok által nyújtott segítségen kívül a humanitárius szervezetek is azonnal megjelentek. Ebben a tevékenységben jelentős részt vállalt három magyarországi szervezet: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a FEMERAID International – Budapest Egysége, amelynek képviselői meghívást kaptak Őexc. Zeljko Janjetovic nagykövet úrtól egy személyes találkozásra 2014. október 27-én, a nagyköveti rezidencián.

A Nagykövet úr üdvözölte a szervezetek képviselőit, s egyenként méltatta azt a felbecsülhetetlen értékű és hatékony humanitárius és katasztrófaelhárító munkát, amelyet az árvíz idején és a károk felszámolása során végeztek.

A FEMERAID International Budapest Egysége – ÖPVE – képviseletében Bakai Kristóf vette át a Nagykövetség által kiállított Köszönő levelet és részletes ismertetést adott a csapat végzett munkájáról, amelyet a FEMERAID International Szlovákia Egységgel együtt végeztek, mint első közös műveletet.

A Nagykövet úr köszönetét fejezte ki a hazájának nyújtott támogatásért a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) nemzetközi humanitárius szervezete, a FEMERAID International delegáció további jelenlévő tagjainak is: Prof. Popper György, Bánó István, Pribil Sándor, és Szádvári László uraknak, valamint Chlumetzky Krisztinának.

A Diplomata Magazin, amelynek vezérigazgató főszerkesztője Dr. Fodros István, ugyancsak elismerésben részesült a 2014 májusi árvíz idején a lakosság részére nyújtott segítségért és támogatásért. A Köszönő levelet Popper Anna, a lap felelős szerkesztője vette át.2014. november 5.