A FEMERAID International Dél-Magyarországi Egysége megszerezte a minősítést a hivatásos katasztrófavédelem mellett a mentési munkákban való részvételhez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései szerint az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.

2013-ban került sor a Fejér Önkéntes Mentőszervezet (FÖM) megalakítására, amely az első Nemzeti Minősítő Gyakorlatát 2013. április 27-28-án hajtotta végre sikeresen, a BM OKF által kijelölt minősítő bizottság előtt, amelyen a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egysége is részt vett.

A Fejér Önkéntes Mentőszervezet megalakításának olyan képességű megyei csapat megalakítása volt a célja, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a megyében és a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

Az önkéntes mentőszervezet állománya legjobb tudása szerint részt vesz a járások, Fejér megye és Magyarország területén bekövetkező katasztrófa, illetve jelentős kárral fenyegető esemény elhárításában, vagy a speciális képességét igénylő segítségnyújtásban a lakosság életének és anyagi javainak megőrzése érdekében.

  

  

A FÖM Fejér megye védelmére, valamint belföldi segítségnyújtásra megalakuló, különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés.

Alaprendeltetését a vízkár-elhárítási, kutatási-mentési és egészségügyi komponensek látják el, melyek vezetését és mindenoldalú biztosítását a vezetési és logisztikai komponensek végzik. A vezetési és a logisztikai komponens személyi állománya és felszerelései részben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FMKI) állományából és raktárbázisából, részben pedig a szakalegységek vezetőiből, tagjaiból és technikai eszközeiből kerülnek biztosításra. Szervezeti formája alapján a FÖM jogilag önkéntes mentőszervezet és területi polgári védelmi szervezet. Tevékenységét az ezekre vonatkozó jogszabályok szerint látja el.

A szervezet karitatív- és civil szervezetek tagjaiból, speciális képzettséggel és/vagy technikai eszközzel rendelkező természetes- és jogi személyekből, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság, valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

A mentőszervezet az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

-Vezetési komponens

-Vízkár elhárítási komponens

-Kutatási- mentési komponens

-Egészségügyi komponens

-Logisztikai komponens

2014. május 16–17. között Adony és Enying településen került sor a mentőcsoportok 36 órás Nemzeti Minősítő Gyakorlatának a lebonyolítására, amelyen a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egysége 21 fős kontingenssel vett részt. A minősítő gyakorlat során a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egysége Adony város területén látta el kijelölt feladatait.

A FEMERAID Intl. Dél-Magyarországi Egysége Sir Pribil Sándor vezénylése alapján jól szervezett szervezeti rendben vonult fel a gyakorlat helyszínére. Ennek során a vezénylő törzs munkájában 2 fő látott el feladatokat, 2 fő hadtáp ellátási pontot állított fel és üzemeltetett (az Egység tagjai részére teljes ellátást biztosított a gyakorlat során), 1 fő futárszolgálatot látott el, illetve az ellenőrző-, áteresztő pontok fenntartásában és a kereső egységben 15 csapattag teljesítette kötelességét. A kontingenst a helyszínen a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egységének műveleti parancsnoka Lovag Oláh János, az Ordo Hungariae Rend Nagytisztje irányította.

A Nemzeti Minősítő Gyakorlat során a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egységének feladatai közé tartozott a két kárhelyszín (1. kárhelyszínen szimulált katasztrófahelyzet: földrengés, 2. kárhelyszínen szimulált katasztrófahelyzet: árvíz), és a központi bázis biztosítása az Egység által felállított és üzemeltetett EÁP, vagyis ellenőrző-, áteresztő pontokon. Ezzel a kiemelt fontosságú feladat ellátásával ismét tevékenyen tudtuk segíteni a törzsvezetés munkáját, hiszen az INSARAG irányelveknek megfelelően folyamatos információt biztosítottunk a törzsvezetés részére a kárhelyszíneken tevékenykedő bevetett erők, illetve a bázison rendelkezésre álló bevetésre váró személyi állomány létszámáról.

 

Az Egység másik kiemelt feladata volt a Nemzeti Minősítő Gyakorlat során a kereső-, kutató egységben való részvétel. A gyakorlat részeként valós időben szimulált eltűnés történt, melynek során a földrengés sújtotta területről 2 kiskorú gyermek tűnt el. Az eltűnt gyermekek felkutatására és esetleges mentésükre keresőegységek indultak, amelyben a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egysége is kiemelkedő szerepet kapott, az Egység az eltűnt kiskorú személyek felkutatásának és esetleges mentésének érdekében Adony község belső területeinek mélységi felderítését és átfésülését vállalta és végezte el.

   

Az Egység felkészültségének és tapasztalt kutatócsoport vezetőjének köszönhetően – Somodi László – feladatát kiemelkedően teljesítette: a két eltűnt kiskorút a lehető legrövidebb időn belül felkutatta.

A Nemzeti Minősítő Gyakorlat zárása és minősítését követően (a megszabott feladatok maximális teljesítése eredményeként megfelelő minősítést ért el) Lovag Oláh János a helyszínen tartózkodó katasztrófavédelmi vezetőkkel rövid személyes találkozón vett részt.

A találkozó befejezéseként a gyakorlaton jelenlévő hivatásos katasztrófavédelem vezetőinek a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP), a FEMERAID International Dél-Magyarországi Egység és az Ordo Hungariae lovagrend nevében a résztvevők a tisztelet és megbecsülés jeleként, illetve a köszönet kifejezéseként, hogy a hivatásos katasztrófavédelem partnereként humanitárius szervezetünk részt vehetett eme embert próbáló és nemes feladatok végrehajtásában – a képviselt szervezetekhez méltó ajándékot adtak át: a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége emlékérméit és egyedi készítésű Ordo Hungariae jelképét formázó kerámiát, továbbá lovagi borokat.

A minősítő gyakorlaton részt vevő Egység tagjait kiváló teljesítményükért és helytállásukért Sir Pribil Sándor parancsnoki dicséretben részesítette:

„Ne higgy annak, aki azt mondja, nem vagy rá képes! Ha van egy álmod, célod, ne mondj le róla! Ha akarsz valamit, tegyél érte! Önök mikor csatlakoztak ehhez a segélyszervezethez azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy bárhol, bármikor és bármilyen nehéz körülmények között segíteni akarnak bajba jutott embertársaikon. Önök ennek a cél elérése érdekében tettek. Tettek a felkészülés időszakában, tettek az elmúlt év minden egyes napján azért, hogy ha eljön a pillanat, mikor bajba jutott, szenvedő embertársaikon segíteniük kell, jól képzetten, szervezetten, egységes erőben, felkészülten végezzék feladataikat. A felkészülés időszakának eme fontos pontján, a mai gyakorlat során bebizonyították, számot adtak arról, hogy eddigi munkájuk nem volt hiábavaló, felkészültségük, teljesítményük képessé és alkalmassá teszi Önöket, hogy veszélyhelyzetben is megállják helyüket. Fogadják őszinte elismerésemet és dicséretemet példás helytállásukért.”

Kedves Sir Sándor és Lovag János!

A Máltai és Ciprusi Lovagok (KMFAP) nevében gratulálunk a sikeres helytálláshoz és nagyon büszkék vagyunk a 21 fős FEMERAID International Dél-Magyarországi Egység kiemelkedő teljesítményére.

2014. május 21.